jan 06

Tájékoztatás 2016. évi szemétszállításról

Dokumentum letöltése

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 4400, Nyíregyháza, Benczúr tér 7.

Tel: 80/205-269, 42/508-374, 42/508-369 Fax: 42-315-706, www.eakhulladek.hu 

Az alábbi tájékoztató fontos információkat tartalmaz, ezért egész évben őrizze meg!

Tisztelt Cím!

Tájékoztatom Önt, hogy településükön a hulladék-közszolgáltatást az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi. A közszolgáltatás a lakosság részére egy kötelező jelleggel, heti rendszerességgel igénybe veendő szolgáltatás. Ennek megfelelően, a szolgáltatás igénybevétele és a vonatkozó díj megfizetése valamennyi lakott ingatlan tulajdonosa vagy használója számára írásos szerződés megkötése nélkül is kötelező. Az adott ingatlan tulajdonosváltozása esetén a közszolgáltatás díját az új tulajdonos adatainak érvényes bejelentéséig a régi tulajdonos köteles viselni. Amennyiben az ingatlan lakatlanná válik, ott lehetőség nyílik a szolgáltatás szüneteltetésére max. egy naptári évre. Ilyen esetben kizárólag írásos bejelentést áll módunkban elfogadni leghamarabb a bejelentés napjától kezdődően (visszamenőleg nem), kizárólag mérőóra-állást tartalmazó közüzemi igazolás (áramszolgáltató esetén 250 kWh óráig, vízszolgáltató esetén 3 m3 fogyasztásig) bemutatása mellett. Az ingatlan lakatlanságának bejelentését minden évben február 15-ig a fentiek szerint kell megújítania, ill. egyéb év közbeni változást 15 napon belül bejelentenie.

A közszolgáltatás keretében Társaságunk az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

1. Vegyes hulladék gyűjtése és ártalmatlanítása

A vegyes hulladék gyűjtése az Önök településén a következő napokon történik:

Jéke

Csütörtök

Ilk

Csütörtök

Tornyospálca

Hétfő

Beregsurány

Csütörtök

Pusztadobos

Hétfő

Csaroda

Szerda

Gemzse

Hétfő

Beregdaróc

Szerda

Kivételt képeznek ez alól az alábbi ünnepnapok, ahol a gyűjtési napok a következőképpen változnak

Eredeti

Módosított

Húsvét

2016. március 28 H

2016. március 26. SZO

Karácsony

2016. december 26. H

2016. december 24. SZO

A vegyes hulladékot kizárólag ingatlanonként egy darab 120 l-es, 80 l-es vagy 60 l-es szabvány gyűjtőedényből (kukából) áll módunkban elszállítani. A 60 és 80 l-es kukához tartozó díj kizárólag akkor alkalmazható, ha ténylegesen ekkora a használt edény mérete (az edény meglétét a megvásárlásáról saját névre szóló számlával kell igazolni). A 60 l edény kizárólag jogszabályban rögzített önkormányzati igazolással használtható. A gyűjtőedénybe háztartási hulladéknak nem minősülő, valamint folyékony anyagot, illetve veszélyes hulladékot nem lehet elhelyezni! Amennyiben az egy kukát meghaladó mennyiségű hulladék keletkezik háztartásában, arra vagy külön szerződést kell kötnie Társaságunkkal, vagy a hulladékot a Társaságunk emblémájával ellátott zsákban kell kihelyeznie. Ilyen zsák 315,- Ft + ÁFA áron megvásárolható ügyfélszolgálatainkon.

2. Lomtalanítás

2015. évben társaságunk egy alkalommal, a 2016. október 03.-07. között végez lomtalanítást a vegyes hulladék gyűjtési napján, azzal azonos időpontban. Kérjük Önöket, hogy a lomokat az ingatlanuk elé, a saját hulladékgyűjtő edényeik mellé helyezzék ki, ahonnan Társaságunk gépjárművei a vegyes hulladéknál megszokott időpontban szállítják el azt. Felhívjuk figyelmüket, hogy tilos veszélyes hulladékot, építési törmeléket, zöldhulladékot, autógumit a lomok közé kirakni.

3. Szelektív hulladék gyűjtése:

A szelektív hulladékot kizárólag a társaságunk által kiosztott ingatlanonként egy darab 240 l-es (kék színű), szabvány gyűjtőedényből (kukából) áll módunkban elszállítani. A kiosztott 240 l-es kék kukákban az üveg kivételével valamennyi újrahasznosítható anyag elhelyezhető (műanyag, papír, fém). Vegyes háztartási hulladékot, veszélyes és zöld hulladékot kérjük, ne tegyen a gyűjtőedénybe és a gyűjtőedényt kizárólag szelektív hulladék gyűjtésére használja, ellenkező esetben azt a közszolgáltató nem üríti ki! A szelektív hulladék begyűjtését 2016. év folyamán a következő napokon végezzük: január 25, február 22, március

21, április 18, május 16, június 13, július 11, augusztus 08, szeptember 05, október 3, október 31, november 28, december 24.

A teljes szolgáltatás díja 2016. évben – hacsak jogszabály évközben másként nem rendelkezik – nem változik.

A hulladékdíjat negyedéves rendszerességgel, utólag számlázza ki társaságunk. Valamennyi számlán tájékoztatjuk Önt aktuális egyenlegéről. A hulladékdíj be nem fizetése esetén Társaságunk felszólítást küld, majd kezdeményezi az elmaradt díjhátralék és annak kamatainak adók módjára történő behajtását a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál. Társaságunknak nem áll módjában sem kedvezményt, sem mentességet adni, vagy a már kiszámlázott díjat elengedni vagy csökkenteni. Tartozás esetén Részletfizetési Megállapodást köthet, melyet a fizetési felszólítás átvételétől számított 15 napon belül van lehetősége írásban kérelmezni, ezt követően a behajtást elindítjuk. A Megállapodást csak a díjhátralék 25%-ának azonnali megfizetését követően van módunkban 6 havi egyenlő részletre megkötni.

Bármilyen további hulladékgazdálkodást érintő kérdéssel kapcsolatban forduljanak bizalommal az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Np. Kft–hez a fejlécben szereplő elérhetőségeken (a megadott 80-as telefonszám „zöld szám”, így azt ingyenesen hívhatja Szabolcs-Szatmár Bereg megyei vonalas telefonkészülékéről). Munkatársaink készségesen állnak ügyfeleink rendelkezésére.