Kedves Látogatók! Kedves Vendégek!

Ezúton tájékoztatom Kedves Vendégeinket, hogy a mai napra tervezett “Szüreti Mulatság Gemzsén” elnevezésű rendezvény az időjárásra való tekintettel elmarad. 

A későbbiekben tájékoztatást adok a rendezvény megrendezéséről.

Megértésüket köszönjük!
Üdvözlettel:
Varga Sándor
polgármester

Tájékoztató a 2017. évi szemétszállítás ütemezésétől

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7. 

Tel: 80/205-269; 42/508-374; 42/508-369 Fax: 42-315-706., ugyfelszolgalat@eakhulladek.hu; www.eakhulladek.hu

Az alábbi tájékoztató fontos információkat tartalmaz, ezért egész évben őrizze meg!

 

Tisztelt Cím!

 

Tájékoztatom Önt, hogy településükön a hulladék-közszolgáltatást az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi. A hulladék-közszolgáltatás a lakosság részére egy kötelező jelleggel, heti rendszerességgel igénybe veendő szolgáltatás. Ennek megfelelően a szolgáltatás igénybevétele és a vonatkozó díj megfizetése valamennyi lakott ingatlan tulajdonosa vagy használója számára írásos szerződés megkötése nélkül is kötelező.

Az adott ingatlan tulajdonosváltozása esetén a közszolgáltatás díját az új tulajdonos adatainak érvényes bejelentéséig a régi tulajdonos köteles viselni. Amennyiben a hulladék-közszolgáltatás számlája elhunyt nevére szól, abban az esetben írásban kérelmezze a név átírását a valós tulajdonosra vagy használóra. Amennyiben az ingatlan bármilyen okból lakatlanná válik, ott lehetőség nyílik a szolgáltatás szüneteltetésére az adott naptári évre. Ilyen esetben kizárólag írásos bejelentést áll módunkban elfogadni leghamarabb a bejelentés napjától kezdődően (visszamenőleg nem). A szüneteltetett időszak „érvényesítéséhez” utólag minden esetben közüzemi mérőóra állást, fogyasztási helyet és elszámolt időszakot tartalmazó közüzemi igazolással vagy éves elszámoló számlával (áram esetén 250 kWh, víz esetén 3 m3 fogyasztást fogadunk el a lakatlanság igazolására) szükséges igazolnia, hogy az ingatlan lakatlan volt, ott fogyasztás nem történt. Amennyiben az ingatlan a következő évben is lakatlan, abban az esetben a szüneteltetés bejelentését minden évben február 15-ig a fentiek szerint kell megújítania. Egyéb év közbeni változást (számlázási ill. postázási név és cím) 15 napon belül kell bejelentenie.

A közszolgáltatás keretében Társaságunk az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

 

1, Vegyes hulladék gyűjtése:

A vegyes hulladék gyűjtése az Önök településén a következő napokon történik:

 

Gemzse Hétfő

A vegyes hulladékot ingatlanonként egy darab 120 l-es, 80 l-es vagy 60 l-es szabvány gyűjtőedényből (kukából) áll módunkban elszállítani. A 60 l és 80 l-es kukához tartozó díj akkor alkalmazható, ha ténylegesen ekkora a használt edény mérete (az edény meglétét a megvásárlásáról készült saját névre szóló számlával kell igazolni, melyet a bejelentés dátumától tudunk átállítani). A 60 l edény kizárólag jogszabályban rögzített önkormányzati igazolással igényelhető. A gyűjtőedénybe háztartási hulladéknak nem minősülő, valamint folyékony anyagot, illetve veszélyes hulladékot nem lehet elhelyezni! Amennyiben az egy kukát meghaladó mennyiségű hulladék keletkezik háztartásában, arra vagy külön szerződést kell kötnie Társaságunkkal, vagy a hulladékot a Társaságunk emblémájával ellátott zsákban kell kihelyeznie. Ilyen zsák 315,- Ft + ÁFA áron megvásárolható ügyfélszolgálatainkon.

 

2, Lomtalanítás:

2017 évben Társaságunk egy alkalommal, 2017. október 02-06. közötti időszakban végzi a lomtalanítást a vegyes hulladék gyűjtés napján, azzal azonos időpontban. Kérjük Önöket, hogy a lomokat az ingatlanuk elé, saját hulladékgyűjtő edényeik mellé helyezzék ki. Felhívjuk figyelmüket, hogy tilos veszélyes hulladékot, építési törmeléket, zöldhulladékot, autógumit a lomok közé kirakni.

 

3, Szelektív hulladék gyűjtése:

A szelektív hulladékot a Társaságunk által kiosztott, ingatlanonként egy darab 240 l-es (kék színű), szabvány gyűjtőedényből (kukából) áll módunkban elszállítani. 2017-ben Társaságunk ismételten pályázatot nyújt be a szelektív hulladékgyűjtés további fejlesztésére, így azoknak a lakosoknak is biztosítani tudjuk majd a gyűjtőedényeket, akik az első körből kimaradtak, de igényt tartanak rá. Az átmeneti időszakra az önkormányzatoknak szelektív hulladék gyűjtésére alkalmas zsákokat biztosítunk, amelyek a lakosság részére térítésmentesen átvehetők. A kiosztott 240 l-es kék kukákban az üveg kivételével valamennyi újrahasznosítható anyag elhelyezhető (műanyag, papír, fém). Vegyes háztartási hulladékot, veszélyes és zöld hulladékot kérjük, ne tegyen bele, a gyűjtőedényt kizárólag szelektív hulladék gyűjtésére használja, ellenkező esetben azt a közszolgáltató nem üríti ki! A szelektív hulladék begyűjtését az év folyamán a következő napokon végezzük: január 23, február 20, március 20, április 15, május 15, június 12, július 10, augusztus 7, szeptember 4, október 2, október 30, november 27, december 23.

A fenti hulladékgyűjtési napok alól kivételt képeznek az alábbi ünnepnapok, ahol a gyűjtési napok a következőképpen módosulnak:

  Eredeti Módosított
Húsvét 2017. április 17 H 2017. április 15. SZO
Karácsony 2017. december 25. H 2017. december 23. SZO
Karácsony 2017. december 26. K 2017. december 24. V
Újév 2018. január 01. H 2018. december 30. SZO

A teljes szolgáltatás díja 2017. évben – hacsak jogszabály évközben másként nem rendelkezik – nem változik.

A hulladékszállítási díjat negyedéves rendszerességgel, 15 napos fizetési határidővel, utólag számlázza ki a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.). Valamennyi számlán tájékoztatják Önt az aktuális egyenlegéről. A hulladékdíj be nem fizetése esetén az NHKV Zrt. felszólítást küld, majd kezdeményezi az elmaradt díjhátralék és annak kamatainak adók módjára történő behajtását a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál (NAV). 

 

Társaságunknak nem áll módjában sem kedvezményt, sem mentességet adni, vagy a már kiszámlázott díjat elengedni vagy csökkenteni. A 2016. március 31-ig keletkezett tartozása esetén az ÉAK Nonprofit Kft.-vel részletfizetési megállapodást köthet, melyet a fizetési felszólítás átvételétől számított 15 napon belül van lehetősége írásban kérelmezni (a lenti elérhetőségeinkre címezve), azt követően a behajtási eljárást a NAV által elindítjuk. A megállapodást csak a díjhátralék 25%-ának azonnali megfizetését követően van módunkban 6 havi egyenlő részletre megkötni.

Bármilyen további hulladékgazdálkodást, ill. számlázást érintő kérdéssel kapcsolatban forduljanak bizalommal az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatához, mely a fejlécben szereplő telefonszámokon érhető el. (a megadott 80-as telefonszám „zöld szám”, így azt ingyenesen hívhatja Szabolcs-Szatmár Bereg megyei vonalas telefonkészülékéről). Munkatársaink készségesen állnak ügyfeleink rendelkezésére az alábbi ügyfélszolgálatokon:

 

 

4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.                          4600 Kisvárda, Flórián tér 20. 

          Hétfőtől – Szerdáig: 08:00 – 16:30                         Hétfő, Kedd, Csütörtök:       08:00 – 16:30

          Csütörtök:                  07:00 – 19:00                         Szerda:                                     07:00 – 19:00 

          Péntek:                        08:00 – 12:00                         Péntek:                                     08:00 – 12:00

 

 

4900 Fehérgyarmat, Bocskai utca 4.                       4700 Mátészalka, Kölcsey utca 10.

          Hétfő, Péntek:             07:30 – 11:30                          Hétfő:                                 07:00 – 19:00

          Kedd, Csütörtök:       12:00 – 16:00                          Kedd, Csütörtök:             12:00 – 16:00

          Szerda:                         07:00 – 19:00                          Szerda, Péntek:               07:30 – 11:30

Bűnmegelőzési tájékoztató

Vásárosnaményi Rendőrkapitányság

Nyírmada Rendőrőrs

 

Ajánlások a trükkös tolvajok és csalók ellen

 • A trükkös tolvajok legfőbb célja, hogy bejussanak a lakásunkba. A legváltozatosabb történeteket képesek előadni azért, hogy beengedjük őket, ha pedig bejutottak az otthonunkba, az értékeink már nincsenek biztonságban.

ISMERJE FEL A TRÜKKÖKET

 • Ne gondoljuk azt, hogy a szőnyeg alatt a ruhás szekrénybe akasztott kabát zsebében a hűtőgépben vagy a fűszerek között nem találnak rá féltett dolgainkra!

 • Ne tartsunk otthon nagy mennyiségű készpénzt értékeinkkel ne hivalkodjunk! Lehet, hogy akinek beszéltünk róla vagy megmutattuk féltett dolgainkat nem akarja azokat megszerezni de ha elterjed, hogy sok pénzt tartunk otthon értékes tárgyaink vannak a bűnözők célkeresztjébe kerülhetünk.

 • Ha díjbeszedők vagy egyéb hivatalosnak tűnő idegenek érkeznek, kérjünk tőlük igazolványt!

 • A szolgáltatók munkatársai sorszámozott, arcképes igazolvánnyal rendelkeznek, egységes formaruhát viselnek. Ezek az igazolványok melyeket érkezésükkor fel kell mutatniuk, a legtöbb szolgáltató esetében csak személyi igazolvánnyal együtt érvényesek. NE LEGYÜNK SZEMÉRMESEK ELKÉRNI ÉS KÖZELEBBRŐL MEGNÉZNI AZ IGAZOLVÁNYOKAT!

 • Mielőtt beengednénk az ismeretlent bátran kérjük meg, hogy várjon amíg az adott szolgáltatónál az igazolvány alapján név szerint érdeklődünk felőlük. A trükkös tolvajok az eredményt nem szokták megvárni!

 • Jótékonysági célra gyűjtőknek készpénzt soha ne adjunk! Kérjünk csekket vagy számlaszámot!

 • A pénzintézetek nem folyósítanak hamis pénzt így a postás sem hozhat ilyet nyugdíj címén sem! Nincs szükség ellenőrzésükre ilyesmit sem a rendőrök sem az önkormányzatok sem a posta dolgozói nem végeznek felkeresve minket otthonunkban!

 • A pénzváltás egy idegennek nagyon kockázatos dolog. Valódi bankjegyért könnyen kaphatunk hamisítványt! Akkor is segítőkészek lehetünk, ha váltás helyett útbaigazítást adunk egy közeli bolt, bank vagy a posta felé!

 • Az elkövetők gyakran hivatkoznak arra, hogy elromlott autójuk miatt nem tudnak hazajutni az aggódó családtagjaikhoz ezért sürgősen pénzre van szükségük. A kölcsönért cserébe értékesnek tűnő zálogot kínálnak, amelyről később kiderül, hogy értéktelen.

 • Úgynevezett „unokás trükköket” a családtagjaikért aggódó főként idős emberek megkárosítására találták ki, akikkel megpróbálják elhitetni, hogy szerettük bajba került vagy baleset érte és sürgősen pénzre van szüksége. Rokonaival beszélje meg, hogy baj esetén hogyan értesítik egymást!

 • Az utóbbi időben elszaporodott az az elkövetési magatartás, hogy ismeretlen személyek magukat orvosnak vagy egészségügyi dolgozónak adják ki és kínálnak megvételre különböző egészségmegőrző terméket, eszközt általában 100.000 Ft-os nagyságrendben. Egészségügyi terméket csakis és kizárólag kezelő vagy házi orvos javaslatára vagy az ő ajánlásával, beleegyezésével vásároljunk gyógyszertárban vagy szaküzletben!

Amennyiben Ön mégis bűncselekmény áldozatává vált vagy megpróbálták Önt illetve hozzátartozójukat a fenti vagy ahhoz hasonló módszerrel becsapni akkor kérem azonnal értesítsék a rendőrséget az alábbi telefonszámokon!

Központi Ingyenes Segélyhívószám: 112

Vásárosnaményi Rendőrkapitányság: 06-45-470-422

Nyírmada Rendőrőrs: 06-45-492-063

Tisztelt Lakosság!

Gemzse Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójában támogatásban részesülő tanulókról.

Eredeti dokumentum letöltése

I. Vásárosnaményi Sárkányhajó Roadshow

2016. július 23-án, a Gergelyiugornyai Tisza-parton került megrendezésre az I. Vásárosnaményi Sárkányhajó Roadshow, melyen – a Települések kategóriában – községünket képviselve, a “Gemzsei Gladiátorok” is részt vettek. Két futam összesített időeredményei alapján, a legjobb idővel kerültek döntőbe a Gladiátorok. A döntőben Záhony és Tuzsér csapatait megelőzve az első helyen végeztek a “Gemzsei Gladiátorok.”

Bravó!

IMG_7780 IMG_7782 IMG_7794 IMG_7801 IMG_7803 IMG_7807 IMG_7812 IMG_7814

Hirdetmény

MagyarCímer

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal


 

Tárgy: Vadászterület határának megállapítása
Iktatószám: SZ/83/07586-1/2016.

HATÁROZAT

A 15-853050-110 kódszámú vadászterület határát 2017.03.01-től a vadászterületre vonatkozó vadgazdálkodási üzemterv hatályának lejáratáig az alábbiak szerint állapítom meg:

A képre kattintva letöltheti a dokumentumokat.


Tárgy: Vadászterület határának megállapítása
Iktatószám: SZ/83/07559-1/2016.

HATÁROZAT

A 15-851550-110 kódszámú vadászterület határát 2017.03.01-től a vadászterületre vonatkozó vadgazdálkodási üzemterv hatályának lejáratáig az alábbiak szerint állapítom meg:

A képre kattintva letöltheti a dokumentumokat.


Tárgy: Vadászterület határának megállapítása
Iktatószám: SZ/83/07584-1/2016.

HATÁROZAT

A 15-852950-110 kódszámú vadászterület határát 2017.03.01-től a vadászterületre vonatkozó vadgazdálkodási üzemterv hatályának lejáratáig az alábbiak szerint állapítom meg:

A képre kattintva letöltheti a dokumentumokat.

Felhívás méhek fokozott védelmére

Felhívás méhek fokozott védelméreA virágzó növényállományok növényvédelme komoly kihívást jelent a gazdálkodóknak és a növényvédelemért felelős szakembereknek. Számos olyan károsító van, amelyek ebben a stádiumban is fokozottan veszélyeztetik növényeinket és ellenük a hatékony védekezés elengedhetetlen.

 

Kattints a képre a dokumentum letöltéséhez.

Hirdetmény

MagyarCímer

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal


 

Tárgy: Ajánlás vadászterület határára
Iktatószám: SZ/83/03183-1/2016.

AJÁNLÁS

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal hivatalból ajánlást tesz közzé hirdetményi úton a 15-851550-110 kódszámú vadászterület határára, a 2017.03.01-től- 2037.02.28-ig tartó üzemtervi ciklusra az alábbiak szerint:

Ajánlás 15-851550-110 Gemzse Térképvázlat 15-851550-110 Gemzse

A képre kattintva letöltheti a dokumentumokat.


Tárgy: Ajánlás vadászterület határára
Iktatószám: SZ/83/03181-1/2016.

AJÁNLÁS

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal hivatalból ajánlást tesz közzé hirdetményi úton a 15-851560-110 kódszámú vadászterület határára, a 2017.03.01-től- 2037.02.28-ig tartó üzemtervi ciklusra az alábbiak szerint:

Ajánlás 15-851560-110 Gemzse Térképvázlat 15-851560-110 Gemzse

A képre kattintva letöltheti a dokumentumokat.


Tárgy: Ajánlás vadászterület határára
Iktatószám: SZ/83/03181-1/2016.

AJÁNLÁS

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal hivatalból ajánlást tesz közzé hirdetményi úton a 15-852950-110 kódszámú vadászterület határára, a 2017.03.01-től- 2037.02.28-ig tartó üzemtervi ciklusra az alábbiak szerint:

Ajánlás 15-852950-110 Gemzse Térképvázlat 15-852950-110 Gemzse

A képre kattintva letöltheti a dokumentumokat.


Tárgy: Ajánlás vadászterület határára
Iktatószám: SZ/83/03201-1/2016.

AJÁNLÁS

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal hivatalból ajánlást tesz közzé hirdetményi úton a 15-853050-110 kódszámú vadászterület határára, a 2017.03.01-től- 2037.02.28-ig tartó üzemtervi ciklusra az alábbiak szerint:

Ajánlás 15-853050-110 Gemzse Terképvázlat 15-853050-110 Gemzse

A képre kattintva letöltheti a dokumentumokat.


Vadászterületi ajánlás átnézeti térképe

Vadászterületi ajánlás átnézeti térképe

A képre kattintva letöltheti a dokumentumokat.

Tájékoztatás a központi orvosi ügyelet irányítási rendszerének változásáról.

Tisztelt Lakosság!

Az Országos Mentőszolgálat és az Ügyeleti szolgáltató tájékoztatja Önöket a központi orvosi ügyelet irányítási rendszerének változásáról.

2016. január hónaptól az Ügyeletei Szolgáltató és az Országos Mentőszolgálat a sürgősségi betegellátás a hatékonyságának fokozása, a párhuzamos hívások számának csökkentése, valamint az azonnali elérhetőség biztonságának javítása érdekében ügyeleti irányításra együttműködési szerződést kötött.

A közös diszpécserszolgálat és mentésirányítási rendszer működésének előnyei:

1, Az ügyeleti ellátás területén működő mentőállomás teljes vagy részleges integrációban együttműködik a központi ügyeleti központtal, mely során

 • folyamatos hozzáférhetőséget biztosít,
 • a kórkép súlyossági fokozata szerint biztosítja az ellátást,
 • közvetlen kapcsolatot biztosít a szolgáltatón belüli és szolgáltatók közötti hatékony együttműködéshez (TETRA — rádiórendszer)

2, Egységes, gyorsan elérhető sürgősségi hívószámon a lakosság segítséget hívhat. Egy hívás kezdeményezésével az ügyelet és a mentőszolgálat egy időben elérhető. Így a beteg egy belépési ponton keresztül kerül kapcsolatba az ellátókkal és egyértelmű beteg utakon át jut el szükség esetén a fekvőbeteg ellátó intézménybe.

Ügyeleti hívószám: +36 42 312-104

 

3, Bejelentéskor a mentésirányítás egységes kérdezési és szakmai elvek figyelembevételével dönt a riasztandó sürgősségi egységről (kivonuló ügyeleti szolgálat, kiemelt mentőegység, esetkocsi, rohamkocsi). A szolgálatirányító a rendelkezésre álló információk alapján a beteg feltalálási helyéhez legközelebbi és a legfelkészültebb egységet küldi a beteg segítségére.

4, Amennyiben a bejelentéskor egészségügyi tanácsadásra van szüksége az irányítás ebben is a segélyhívó rendelkezésére áll.

5, A bejelentőnek, amennyiben panaszai megengedik, az irányítás felajánlja az ügyeleti ambulancia felkeresését. Az ügyeleti körzethatárokon belül működő ügyeleti AMBULANCIÁK (felnőtt és gyermekek számára) igénybe vehetők az alábbi címeken:

címe: 4800 Vásárosnamény, Erkel u. 1.

 


A sürgősségi ellátás láncszemei/teendői

1, Beteg

 • Fel kell ismernie az életveszélyes állapotot.
 • Döntését meghozva értesítenie kell az egységes számon elérhető sürgősségi rendszert és a kérdésekre pontos válaszokat kell adnia.
 • Elsősegélyt kell nyújtania, illetőleg az orvos megérkezéséig a mentésirányító tanácsai alapján kell eljárnia.

2, Mentésirányító

 • A beteg vagy a hozzátartozó bejelentését a sürgősségi telefonszámon fogadja.
 • A kiérkezésig tanácsot adhat az elvégzendő beavatkozásokról.
 • A helyszínre irányíthatja a legmegfelelőbb, a helyszínt leghamarabb elérő sürgősségi egységet.

3, Sürgősségi egységek

 • KÖZPONTI ÜGYELETI AMBULANCIA
 • ORVOSI ÜGYELETI KOCSI szakorvos /szükséges életmentő eszközökkel
 • KIEMELT MENTŐEGYSÉG mentőszakápolóval
 • ESETKOCSI mentőorvossal/mentőtiszttel
 • ROHAMKOCSI speciális sürgősségi szakorvossal (oxyologus)

Lakossagi Tajekoztato Mentok

90. születésnap

IMG_61922015. február 9-én ünnepelte 90. születésnapját Faragó András, községünk legidősebb férfi lakosa.

E jeles alkalomból köszöntötte Őt Gemzse Község Önkormányzata képviseletében Varga Sándor polgármester és Czomba Sándor tanyagondnok.